Bedriftstilbud FysMed-helse og trening

FysMed- Helse og Trening tilbyr forebyggende, helserelatert trening og undervisning til bedrifter og deres ansatte i lokalene i Gudruns gt. 9 i Trondheim.

 

Den medisinske, tverrfaglige poliklinikken FysMed-klinikken drives i de samme lokaler. Denne virksomheten har vi drevet i over 20 år med tverrfaglighet bestående av leger (fysikalsk medisin), fysioterapeuter, ernæringsfysiolog og psykolog. Vi jobber med pasienter henvist fra sine fastleger med belastningslidelser og muskel-skjelett plager. Vårt fokus er opptrening, rehabilitering og forebygging av helseplager samt en viktig tilnærming til yrkesliv og mestring av arbeidsbelastninger. I vårt tverrfaglige tilbud inngår også tiltak mot livsstilsykdommer og overvekt.

Med vår faglighet og kompetanse tilbyr vi skreddersydde avtaler til bedrifter og næringsliv.

De bedrifter som inngår slik avtale med oss for sine ansatte vil motta undervisning og veiledning med et helhetlig, bio-psyko-sosialt helseperspektiv samt motta instruksjon i et helsefremmende treningsprogram – alt ledet, instruert og fulgt opp av våre erfarne helsearbeidere. Dette foregår i våre lokaler i Gudruns gt. 9 – totalt 2000m2 tilrettelagt for variert fysisk aktivitet og veiledning.

Tilbudet kan inneholde:

  • Foredrag og undervisning rettet mot arbeidsmiljø og mestring av psykososiale arbeidsbelastninger
  • Tilpasset gruppeaktivitet
  • Veiledning og instruksjon i et forebyggende treningsprogram i våre godt utstyrte treningslokaler.

I både undervisning og trening har vi fokus på belastningslidelser som rygg- og nakkesmerter , samt livsstilssykdommer.
Tilbudet vil kunne tilpasses den enkelte bedrift både med hensyn til varighet og innhold

 

Dersom det er ønskelig med en treningsavtale over tid har vi følgende tilbud:

Priser pr person ved 12 mnd avtale:
Inntil 20 personer:
kr. 330,- / mnd
20 – 50 personer:
kr. 275,- / mnd
Mer enn 50 personer:
kr. 250,- / mnd

 

Dette tilbudet vil være et forebyggende helse- og treningstilbud (HMS) som ikke er skattepliktig for den ansatte så lenge alle i bedriften får tilbudet.

Om dette er interessant for deres bedrift, ta kontakt for nærmere avtale.

Fysmed- helse og trening