Tverrfaglig skulderpoliklinikk

FysMed-klinikken har som ett av sine tilbud en tverrfaglig skulderpoliklinikk hvor vi tar imot alle typer skulderlidelser til utredning, diagnostikk og behandling.

Alle pasienter ved FysMed-klinikken blir først grundig undersøkt og utredet av våre leger med utgangspunkt i spesialiteten Fysikalsk Medisin. Deretter vil det for de fleste bli aktuelt med et behandlingstiltak som tilrettelegges for den enkelte etter diagnose og tilstand.

Behandlingen kan også dreie seg om injeksjoner/sprøyter med kortison og lokalbedøvelse i skulderen.

Vi driver rehabilitering med aktive øvelser og tøyninger rettet mot de ulike skader og tilstander som kan forekomme i skulderen. Denne behandlingen har også et helhetlig helsemessig perspektiv.

Deler av behandlingen/rehabiliteringen foregår som en aktivt, tverrfaglig gruppebasert behandling, hvor den enkelte får et individuelt tilrettelagt program. Det vil være behandlingsgrupper på ca 10 pasienter, alle med skulderproblemer.

Dette programmet går over 4 uker og avsluttes med individuell kontroll og gjennomgang med legen. På medisinsk grunnlag vil det kunne være aktuelt for noen med en noe forlenget oppfølging.

Alle pasienter må ha henvisning fra sin fastlege (evt. kiropraktor, manuellterapeut) for å komme til oss.

Kostnader: Det betales offentlig egenandel inntil frikort type 1.