For Helsepersonell

Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Tverrfaglig rygg-nakkepoliklinikk
Tverrfaglig skulderpoliklinikk

FysMed-klinikken tar imot pasienter med muskel og skjelettlidelser til undersøkelse og behandling.

Vi har et tverrfaglig tilbud for utredning, diagnostikk og behandling på følgende områder:

Pasienter med rygg og nakkerelaterte lidelser
Pasienter med skulderrelaterte lidelser
Bekkensmerteproblematikk
Sammensatte lidelser knyttet til tilstandene nevnt ovenfor

Alle pasienter ved FysMed-klinikken blir først grundig undersøkt.
Deretter vil det for de fleste bli aktuelt med et behandlingstiltak som tilrettelegges for den enkelte etter diagnose og tilstand.

Vårt viktigste behandlingstilbud er aktivt, tverrfaglig og  gruppebasert, men hvor den enkelte pasient får et individuelt tilrettelagt program. Det er ca 10 pasienter i behandlingsgruppene.

Denne intervensjonen har et helhetlig, bio-psyko-sosialt perspektiv, med fokus på formidling av kunnskap og forståelse også av sammensatte årsaksmekanismer.

Begrep som avverge, trygghet, mestring, fear-avoidance (bevegelsesfrykt), stressmestring, spenningskontroll, self-efficacy (mestringstro), motivasjon og kunnskap er aktuelle i behandlingen.