LIS-utdanning

FysMed-klinikken tilbyr spesialisering

FysMed-klinikken har hatt LiS-utdanning i 20 år og har 2 LiS stillinger for spesialiteten Fysikalsk Medisin og Rehabilitering.

Både kandidater til å bli spesialister i Fysikalsk medisin og rehab. samt allmennmedisin kan være aktuelle for LiS-stillinger ved FysMed-klinikken.

Etter utgående ordning hadde vi godkjenning for inntil 2 år i vår spesialitet.

Etter ny ordning gjelder andre retningslinjer.
Se utdanningsplan for LiS-utdanning ved FysMed-klinikken