TVERRFAGLIG OVERVEKTSPOLIKLINIKK

Vårt behandlingstilbud ved FysMed-klinikken er tverrfaglig og ikke-kirurgisk. Hensikten med tilbudet er å bidra til en prosess som fører fram mot varige endringer i kosthold og aktivitetsvaner.

Målet er bedret helse, økt livskvalitet og varig vektnedgang.

 

For å kunne delta i behanding hos oss trengs det en henvisning. Ta kontakt med din fastlege.

 

 Alle henvisninger til overvektsbehandling i vår helseregion behandles sentralt ved Fedmepoliklinikken på St. Olavs Hospital.

 

Kriteriene for henvisning til spesialisthelsetjenesten for overvekt er:

Kvinner og menn over 18 år med
BMI >40 og/eller
BMI >35 med tilleggsplager.

 

Kostnader: Det betales offentlig egenandel inntil frikort type 1.

 

 

GJENNOMFØRING

Alle som henvises til vår poliklinikk har en første, grundig konsultasjon med lege hos oss for utreding, undersøkelse og avklaring i forhold til deltakelse i det tverrfaglige behandlingsprogrammet.

Behandlingen er et poliklinisk tilbud med varighet på totalt ett år:

  • 1. periode  1.-4. uke: 3 x pr. uke
    4.-6. uke:  2 x pr uke
  • 2. periode 6.-12. uke: 2 x pr. uke
  • 3. periode 4.- 6. mnd.: 1 x pr. uke
  • 4. periode 6.-12. mnd: 1 x pr kvartal

Det er en individuell konsultasjon og evaluering med lege før hver behandlingsperiode.

Det vil inngå flere individuelle kontroller med fysioterapeut og ernæringsfysiolog i løpet av behandlings perioden.

Aktiviteten foregår hovedsakelig i grupper på ca. 10 pers med tverrfaglig oppfølging av lege, psykolog og fysioterapeut. Det legges vekt på individuelt tilpasset trening/aktivitet. Psykolog og lege har undervisning hvor hovedfokus er å motivere gjennom en krevende endringsprosess, samt gi økt kunnskap om kropp og helse.

Behandlings dagene inneholder samtaler og undervisning omkring kost og ernæring, samt variert fysisk aktivitet med bevisstgjøring og trening i forhold til utholdenhet, styrke og bevegelighet.

 

 

KUNNSKAP

Deltagerne er aktivt med i kostholds- og ernæringslære, samt variert fysisk aktivitet og trening. Samtaler med lege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og psykolog inngår som en viktig del av behandlingen.

Et teoretisk innblikk i anatomi og fysiologi er integrert i programmet. Dette for å utvikle økt innsikt, trygghet og mestring av smerter som kan oppstå pga økt aktivitet ved oppstart i behandlingen, samt av smerter som kan ha mere sammensatte årsaker.

 

EGENANSVAR

Det er en vesentlig målsetning at deltakerne engasjerer seg og selv tar økende ansvar for gjennomføring, evaluering og videreføring av programmet i et nært samarbeid med klinikken.

 

-«varig livsstilsendring!»