Tverrfaglig rygg- og nakkepoliklinikk

Vår tverrfaglige rygg- og nakkepoliklinikk har eksistert helt siden klinikkens etablering i 1995.  Den blir ofte omtalt som «ryggskolen», og det kan også være et bra navn, da det ligger mye formidling av kunnskap og forståelse av ryggen og dens funksjoner og smertetilstander i vårt behandlingsprogram.

Alle pasienter ved FysMed-klinikken blir først grundig undersøkt og utredet av våre leger med utgangspunkt i spesialiteten Fysikalsk Medisin. Deretter vil det for de fleste bli aktuelt med et behandlingstiltak som tilrettelegges for den enkelte etter diagnose og tilstand.

Vårt viktigste behandlingstilbud er aktivt, tverrfaglig og gruppebasert, men hvor den enkelte pasient får et individuelt tilrettelagt program. Denne behandlingen har også et helhetlig helsemessig perspektiv. Det er ca 10 pasienter i behandlingsgruppene.

Dette behandlingsprogrammet går over 4 uker og avsluttes med individuell kontroll og gjennomgang med legen. På medisinsk grunnlag vil det kunne være aktuelt for noen med en noe forlenget oppfølging.

Kostnader: Det betales offentlig egenandel inntil frikort type 1.